Dịch vụ

Giấy phép xây dựng Hoàng Kiến

1/ Để được xin giấy phép xây dựng cần phải có những loại giấy tờ nào?
Người xin cấp giấy phép xây dựng (gọi là chủ đầu tư) phải có một trong những loại giấy tờ sau:
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu làm trên nền nhà trống.
-    Giấy chủ quyền nhà, nếu làm trên nền nhà cũ.
-    Giấy quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
-    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ địa chính mà không có tranh chấp.
-    Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp:(gồm: bằng chứng khoán điền thổ hoặc trích lục, sang tên tại văn phòng chưởng khế, Ty điền địa, nha trước bạ).
-    Giấy tờ thừa kế nhà, đất được UBND phường xã xác nhận về thừa kế, không tranh chấp.
-    Bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật.
-    Giấy tờ chuyển nhượng đất đai, mua bán nhà ở kèm theo quyền sử dụng đất ở được UBND phường - xã, quận-huyện xác nhận không có tranh chấp.
-    Các loại giấy tờ hợp lệ về nhà ở, đất theo quyết định 38 ngày 19-06-2000 của UBND TPHCM.

2/ Hồ sơ xin cấp phép giấy phép xây dựng mới nhà ở được quy định như thế nào?
Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng mới được thành lập 3 bộ và nộp lại tại UBND quận, huyện gồm:
-    Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu) do chủ đầu tư đứng tên.
-    Bản sao có thị thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất, kèm theo bản trích lục bản đồ đất hoặc trích đo trên thực địa xác định sơ đồ ranh giới lô đất, cao độ và tỉ lệ đúng quy định địa chính.
-    Giấy đăng ký kinh doanh (nếu là công trình xây dựng của doanh nghiệp).
-    Hồ sơ thiết kế gồm: Mặt bằng công trình trên lô đất tỉ lệ 1/200-1/500, sơ đồ vị trí công trình, mặt bằng các tầng, mặt đứng và mặt cắt công trình tỷ lệ 1/100, mặt phẳng móng, chi tiết mặt cắt móng, sơ đồ cấp thoát nước, điện. (liên hệ với chúng tôi để lâp).

3/ Cơ quan nào có thẩm quyền cấp phép xây dựng? Thời gian cấp phép xây dựng là bao lâu?
Chủ tịch UBND quận, huyện cấp phép xây dựng nhà ở và các công trình có diện tích sàn đến 1000m2 hoặc kinh phí đầu tư đến 2 tỷ đồng, các công trình lớn hơn do thành phố cấp phép.
Thời gian cấp phép xây dựng tối đa là 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. sau 30 ngày nếu không có giấy phép hoặc ý kiến từ chối của cơ quan cấp phép thì người xin cấp phép làm đơn báo cáo ubnd cấp phường và được quyền khởi công xây dựng không cần giấy phép.

4/ Xin gia hạn giấy phép xây dựng, thời gian gia hạn bao lâu?
-    Trong thời hạn 12 tháng kể từ khi có giấy phép xây dựng mà công trình chưa khởi công thì người xin cấp giấy phép được gia hạn, thời gian gia hạn được gia hạn thêm là 12 tháng.
-    Hồ sơ xin gia hạn gồm: đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng (theo mẫu), bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp. thời gian cấp giấy phép gia hạn là 10 ngày.